ASTROLOGIE je vědou následujícího tisíciletí, neboť umožňuje poznat a pochopit to, co potřebujeme ke své transformaci - spojení člověka s jeho duší, duše se společenstvím a společenství s Vesmírem. více na

Astroanalýza

je hlubinné sebepoznání či psychoanalýza, pri níž se seznamujeme s astrologickými symboly a zároven vstupujeme  do vlastního nitra a učíme se v něm rozeznávat jednotlivé archetypy.

Vítejte

Jsem členkou

Evropské iniciativy za Nepodmíněný základní příjem

a kandidovala jsem za Hnutí Změna

 

Jsem přesvědčena, že sebeuvědomění a individualizace jsou zároveň způsobem, jak přemostit současnou krizi hodnot, proměnit obsah našeho vědomí a přijmout dospělejší vztah ke světu.

 

Individualizaci považuji nejen za prostředek ke zlepšení osobního žití, ale zároveň za prostředek k možnosti změn ve společnosti. Pochopení našeho vztahu s Vesmírem s sebou přináší i lepší uvědomění naší role v tvorbě světa.

Příspěvek k diskusi o probíhající krizi

(psáno u příležitosti mýtu o roce 2012)

"...Myslím si, že s rokem 2012 z hlubin našeho nevědomí vystupuje zesilující se nutkavý tlak na potřebu změny spojený s tím, že člověk naší civilizace dospěl do stadia, kdy určitý princip dosáhl vrcholu a hranice svých možností a musí se přerodit do další vývojové fáze, kde se to, co bylo středobodem končícího cyklu (možná bychom mohli říct zrození Boha v individualitě), přesune ze středu zájmů a z pozice hodnoty, z níž fraktálově vyrůstá struktura naší psychiky, na okrajové pozice a úhelné postavení převezmou hodnoty jiné, pro vyrovnání pravděpodobně v mnohém zdánlivě opačné.  Alespoň zpočátku. Postupem času by mohlo převážit vidění, v němž protikladnost dnešních soupeřů vynikne ve světle širšího vnímání jako dvě strany jedné skutečnosti..."více na

 

 

...tak často škobrtáme o svět, v němž se za vzývání svobody čím dál víc přimykáme ke kontrole všeho druhu,  neboť se neumíme spolehnout na sebe zevnitř, metoda je nám víc než rozhodnutí na pozadí dané situace a bezradně bloudíme v byrokratických labyrintech slov, vytržených z kontextu našeho vlastního žití. Odehráváme se vně nás samých a naše fantazie je naučena hledat především ve vodách možných nebezpečí, v podezíravosti. Naděje a víra, femme fatale kreativních činů, ideálů i vizí, které bychom v nastalých krizích tolik potřebovali, zůstávají zamrazeny v křišťálovém zámku mysli, která však kdesi cestou k vrcholům ztratila sestru zem, pohrdla příliš pomalými city a stala se nedoslýchavou ke kořenům instinktu. více na

Poezie

Jsem absolutní vůle
a nepoznaná zvůle
mou vůli volí
v rolích,
co život drolí
...a jinak
nedovolí?