Astroanalýza

je hlubinné sebepoznání či psychoanalýza, pri níž se seznamujeme s astrologickými symboly a zároven vstupujeme  do vlastního nitra a učíme se v něm rozeznávat jednotlivé archetypy.

Vítejte

Astrologické služby

    Poradna v aktuální situaci

 

Astroanalýza je způsob, jak využít astrologii jako nástroj sebepoznání a podklad pro meditace o svých rozhodnutích. Horoskop nám poskytuje matrici, na kterou si můžeme promítnout své vnitřní dialogy a podívat se na ně z odstupu. Astrologické symboly, které představují jednotlivé archetypy v mysli nám pomohou si lépe uvědomit, co se v nás odehrává.

 

Použití astrologických metod nás naučí dívat se na svůj život z trochu jiné perspektivy,možná nalezneme i cíle a touhy, které jsme si dlouho nepřiznávali nebo naopak lépe pochopíme navyklé mechanismy, které nám ve vývoji brání. Pochopímě, jak svůj život a osud vytváříme zevnitř.

Ochota podívat se na věci jinak je často prvním krokem k tomu, abychom se vymanili z navyklých stereotypů a vykročili cestou k sobě samým.

 

 

 

...tak často škobrtáme o svět, v němž se za vzývání svobody čím dál víc přimykáme ke kontrole všeho druhu,  neboť se neumíme spolehnout na sebe zevnitř, metoda je nám víc než rozhodnutí na pozadí dané situace a bezradně bloudíme v byrokratických labyrintech slov, vytržených z kontextu našeho vlastního žití. Odehráváme se vně nás samých a naše fantazie je naučena hledat především ve vodách možných nebezpečí, v podezíravosti. Naděje a víra, femme fatale kreativních činů, ideálů i vizí, které bychom v nastalých krizích tolik potřebovali, zůstávají zamrazeny v křišťálovém zámku mysli, která však kdesi cestou k vrcholům ztratila sestru zem, pohrdla příliš pomalými city a stala se nedoslýchavou ke kořenům instinktu. více na

Poezie

Jsem absolutní vůle
a nepoznaná zvůle
mou vůli volí
v rolích,
co život drolí
...a jinak
nedovolí?