Astroanalýza

je hlubinné sebepoznání či psychoanalýza, pri níž se seznamujeme s astrologickými symboly a zároveň vstupujeme  do vlastního nitra a učíme se v něm jednotlivé archetypy rozeznávat.

Vítejte

Astrologické služby

 

KURSY

Kurs má šest až osm účastníků a je rozvržen na dva roky při setkáních jednou týdně dvě hodiny.

První půl roku věnujeme poznávání astrologických symbolů. Protože astrologické symboly označují energie, jakési vlnění, které v realitě nabírá různé podoby, učíme se je poznávat nejen myslí, ale i tělem za pomoci arteterapie, dramatu i rytmů a zvuků.

V dalších etapách pracujeme každý se svým horoskopem. Rozeznáváním jednotlivých archetypů v horoskopu, je rozpoznáváme také ve vlastní psychice. Když na ostatních sledujeme, jak se stejný prvek projevuje v jiném prostředí, učíme se zároveň tolerovat a lépe chápat ostatní.

Pokud byste měli zájem o kursy a jste psycholog/žka, napište mi to, prosím. V případě dostatku zájemců, bych udělala kurs jen pro psychologické a pomáhající profese.

 

Interpretacní texty

Pro lepší představu a orientaci si můžete stáhnout některé z textů o interpretaci hlavních symbolů v horoskopu používané v kursech i v individální terapii.

 

 

 

 

 

 

 

...tak často škobrtáme o svět, v němž se za vzývání svobody čím dál víc přimykáme ke kontrole všeho druhu,  neboť se neumíme spolehnout na sebe zevnitř, metoda je nám víc než rozhodnutí na pozadí dané situace a bezradně bloudíme v byrokratických labyrintech slov, vytržených z kontextu našeho vlastního žití. Odehráváme se vně nás samých a naše fantazie je naučena hledat především ve vodách možných nebezpečí, v podezíravosti. Naděje a víra, femme fatale kreativních činů, ideálů i vizí, které bychom v nastalých krizích tolik potřebovali, zůstávají zamrazeny v křišťálovém zámku mysli, která však kdesi cestou k vrcholům ztratila sestru zem, pohrdla příliš pomalými city a stala se nedoslýchavou ke kořenům instinktu. více na

Poezie

Jsem absolutní vůle
a nepoznaná zvůle
mou vůli volí
v rolích,
co život drolí
...a jinak
nedovolí?