Astroanalýza

je hlubinné sebepoznání či psychoanalýza, pri níž se seznamujeme s astrologickými symboly a zároven vstupujeme  do vlastního nitra a učíme se v něm rozeznávat jednotlivé archetypy.

Vítejte

Astrologické služby

 

Individuální astroanalýza

 

Vydejte se

se mnou na cestu , na které se střetává psychoanalýza s astrologií. Jde o proces, při kterém poznáváte sebe sama a zároveň se seznamujete s astrologickými symboly a jejich obsahy.

 

Terapie obsahuje také prvky arteterapie a dramaterapie.Trvá něco přes rok. Scházíme se jednou týdně. První tři měsíce věnujeme více horoskopu, v dalších obdobích se snažíme hledat horoskopické prvky ve vlastních zkušenostech a porozumět jejich vztahům teoreticky i zkušenostně.

 

 

Saturnské superego

"... má vždy sklon k přísnému hodnocení, soudu i k obavám, které se pod přísným pohledem rodí. Můžeme jej tedy potkat v podobě sebejistého soudce i nejistého obžalovaného, který se tomuto soudci v sobě neustále brání a vysvětluje. U lidí, u nichž je tato instance navenek patrná v podobě soudce,většinou nalézáme i vnitřního obžalovaného, který se chvěje,
že bude přistižen při hříšném činu, jímž je často jen prosté lidství člověka.
Neštěstím tohoto archetypu bývá právě ona vytrvalost a neměnnost, kterou ego
potřebuje k tomu, aby se vynořilo z nevědomí, udrželo a utvářelo svou pozici. Světa čas se mění, člověk také a s jinými požadavky života by se měla měnit a
rozšiřovat i jeho představa o sobě samém. Saturnská část osobnosti se však každé proměně brání. Vědomí, ze všech stran obklopené nevědomím, je vždy nejisté a ostražité. Má tendenci potlačit vše nové a „nenechat se rušit“. Proto zřejmě musí být vždy změny orientace vědomí provázeny krizemi, které si změnu vynutí..."

více na...

 

Interpretační texty

Pro lepší představu a orientaci si můžete stáhnout některé z textů o interpretaci hlavních symbolů v horoskopu používané v kursech i v individální terapii.

Interpretační texty

Pro lepší představu a orientaci přikládám texty o interpretaci hlavních symbolů v horoskopu používané v kursech i v individální terapii.

 

 

 

 

 

...tak často škobrtáme o svět, v němž se za vzývání svobody čím dál víc přimykáme ke kontrole všeho druhu,  neboť se neumíme spolehnout na sebe zevnitř, metoda je nám víc než rozhodnutí na pozadí dané situace a bezradně bloudíme v byrokratických labyrintech slov, vytržených z kontextu našeho vlastního žití. Odehráváme se vně nás samých a naše fantazie je naučena hledat především ve vodách možných nebezpečí, v podezíravosti. Naděje a víra, femme fatale kreativních činů, ideálů i vizí, které bychom v nastalých krizích tolik potřebovali, zůstávají zamrazeny v křišťálovém zámku mysli, která však kdesi cestou k vrcholům ztratila sestru zem, pohrdla příliš pomalými city a stala se nedoslýchavou ke kořenům instinktu. více na

Poezie

Jsem absolutní vůle
a nepoznaná zvůle
mou vůli volí
v rolích,
co život drolí
...a jinak
nedovolí?