ASTROLOGIE je vědou následujícího tisíciletí, neboť umožňuje poznat a pochopit to, co potřebujeme ke své transformaci - spojení člověka s jeho duší, duše se společenstvím a společenství s Vesmírem. více na

Astroanalýza

je hlubinné sebepoznání či psychoanalýza, pri níž se seznamujeme s astrologickými symboly a zároven vstupujeme  do vlastního nitra a učíme se v něm rozeznávat jednotlivé archetypy.

Vítejte

 

 

Esoterika

není o "nadpřirozeném", je to pátrání po přirozených schopnostech a vazbách člověka, na které jsme zapomněli, a pohled na život, který nám schází. Není to jiný svět, jen jiný pohled na svět tento.

"...S jejich studiem objevíme i mnohé souvislosti, které jakoby dlely někde uvnitř nás, ale nejsme schopni jim poskytnout sluch podepřený důvěrou, životní moudrost, která nás upomene na lidová rčení a přísloví, porozumění běhu života blízké emocím a intuici, které nám postupně - možná zároveň s jejich zakrňováním, ale rozhodně s jejich bagatelizací, mizí z obzoru vědomí. "

Články o astrologii a divinačních vědách najdete na mém blogu

I - ting myšlení poezií

 

Krátké texty o významu astrologických symbolů

 

 

 

 

 

 

...tak často škobrtáme o svět, v němž se za vzývání svobody čím dál víc přimykáme ke kontrole všeho druhu,  neboť se neumíme spolehnout na sebe zevnitř, metoda je nám víc než rozhodnutí na pozadí dané situace a bezradně bloudíme v byrokratických labyrintech slov, vytržených z kontextu našeho vlastního žití. Odehráváme se vně nás samých a naše fantazie je naučena hledat především ve vodách možných nebezpečí, v podezíravosti. Naděje a víra, femme fatale kreativních činů, ideálů i vizí, které bychom v nastalých krizích tolik potřebovali, zůstávají zamrazeny v křišťálovém zámku mysli, která však kdesi cestou k vrcholům ztratila sestru zem, pohrdla příliš pomalými city a stala se nedoslýchavou ke kořenům instinktu. více na

Poezie

Jsem absolutní vůle
a nepoznaná zvůle
mou vůli volí
v rolích,
co život drolí
...a jinak
nedovolí?