ASTROLOGIE je vědou následujícího tisíciletí, neboť umožňuje poznat a pochopit to, co potřebujeme ke své transformaci - spojení člověka s jeho duší, duše se společenstvím a společenství s Vesmírem. více na

Astroanalýza

je hlubinné sebepoznání či psychoanalýza, pri níž se seznamujeme s astrologickými symboly a zároveň vstupujeme  do vlastního nitra a učíme se v něm rozeznávat jednotlivé archetypy.

Vítejte

 

Nenabízím astrologii jako ulehčení či zjednodušení cesty, předelegování odpovědnosti někam do neznáma, ale jako prostředek cesty k sobě samým, nabídku jiného pohledu na sebe i svět.

Astrologie nám pomůže objevit naše dosud neuvědomované nebo potlačované potřeby i talenty, umožní nám podívat se na své problémy z jiného úhlu a objevit dosud opomíjené možnosti řešení.

Horoskop může sloužit jako matrice, na kterou si promítneme svůj vnitřní dialog a lépe porozumíme tomu, co se v nás odehrává.

 

 

 

 

 

 

 

...tak často škobrtáme o svět, v němž se za vzývání svobody čím dál víc přimykáme ke kontrole všeho druhu,  neboť se neumíme spolehnout na sebe zevnitř, metoda je nám víc než rozhodnutí na pozadí dané situace a bezradně bloudíme v byrokratických labyrintech slov, vytržených z kontextu našeho vlastního žití. Odehráváme se vně nás samých a naše fantazie je naučena hledat především ve vodách možných nebezpečí, v podezíravosti. Naděje a víra, femme fatale kreativních činů, ideálů i vizí, které bychom v nastalých krizích tolik potřebovali, zůstávají zamrazeny v křišťálovém zámku mysli, která však kdesi cestou k vrcholům ztratila sestru zem, pohrdla příliš pomalými city a stala se nedoslýchavou ke kořenům instinktu. více na

Poezie

Jsem absolutní vůle
a nepoznaná zvůle
mou vůli volí
v rolích,
co život drolí
...a jinak
nedovolí?